osvětlení

Pro zrakovou pohodu je důležité správné osvětlení místa, kde je vykonávána pracovní činnost. Nevhodné osvětlení může vést ke zrakové únavě, která se projevuje snížením rozlišovací schopnosti, zhoršením akomodace, pocitem zamlžení, bolestí hlavy a nevolností.
Rychlý nástup únavy způsobuje snížení pozornosti, ospalost a duševní otupělost, což vede ke snížení celkové výkonnosti a může vést i k úrazům.

Měření obvykle slouží podklad pro zpracování kategorizace prací, pro potřeby orgánu ochrany veřejného zdraví, zákazník si může měřením také ověřit parametry instalovaného osvětlení.

Nabízíme Vám:

stanovení parametrů umělého osvětlení v pracovním prostředí
výrobních hal, kanceláří, ve školách apod.
Účelem je stanovit hodnoty osvětlenosti na srovnávací rovině a další vybrané normativní parametry osvětlovací soustavy umělého osvětlení.


Výsledky vyhodnotíme v souladu s platnou legislativou.

Máte další dotazy nebo chcete nabídku na míru?