Další služby

Hygienická laboratoř, s.r.o. nabízí svým zákazníkům i další služby. Tyto služby nejsou předmětem akreditace zkušební laboratoře.

  • Dopravní průzkum

Provádíme dopravní průzkum, který slouží jako podklad pro zpracování akustických studií, vypracování podkladů pro zákazníka apod.