Měření chemických škodlivin

Měření se provádí v pracovním prostředí. Účelem měření je stanovit expozici chemickým škodlivinám při výkonu profese. Zdrojem chemických škodlivin mohou být např. svářecí a pájecí práce, lakýrnické práce, odmašťování, lepení apod. Měření obvykle slouží jako podklad pro zpracování návrhu kategorizace prací nebo zákazník předkládá výsledky měření orgánu ochrany veřejného zdraví (příslušná hygienická stanice), může však sloužit i jiným účelům.

  • Orientační měření koncentrace chemických škodlivin detekčními trubicemi v pracovním ovzduší

  • Vzorkování ovzduší pro stanovení chemických látek a pevného aerosolu       

  • Stanovení koncentrace chemických látek výpočtem z naměřených hodnot