Měření mikroklimatických parametrů

Měření se provádí v pracovním prostředí. Účelem měření je stanovit  mikroklimatické parametry (tepelně-vlhkostní parametry) při výkonu profese v pracovním prostředí. Zdrojem tepla nebo chladu v pracovním prostředí je zpravidla instalovaná technologie.Měření obvykle slouží jako podklad pro zpracování návrhu kategorizace prací nebo zákazník předkládá výsledky měření orgánu ochrany veřejného zdraví (příslušná hygienická stanice), může však sloužit i jiným účelům.

  • Měření mikroklimatických parametrů (teplota, rychlost proudění, relativní vlhkost, atmosférický tlak)