Měření prašnosti

Měření se provádí v pracovním prostředí. Účelem měření je stanovit expozici pevnému aerosolu při výkonu profese. Zdrojem pevného aerosolu v pracovním prostředí jsou např. práce spojené s obráběním materiálu, jeho obrušováním, lakýrnické práce, sváření, manipulace se sypkým materiálem apod. Měření obvykle slouží jako podklad pro zpracování návrhu kategorizace prací nebo zákazník předkládá výsledky měření orgánu ochrany veřejného zdraví (příslušná hygienická stanice), může však sloužit i jiným účelům.

  • Stanovení koncentrace pevného aerosolu gravimetricky v pracovním prostředí

  • Stanovení koncentrace chemických látek výpočtem z naměřených hodnot

  • Vzorkování ovzduší pro stanovení chemických látek a pevného aerosolu