Vzorkování vod


Provádíme vzorkování pitných vod a vod ke koupání pro provozovatele vodovodů, krytých bazénů, letních koupališť, majitele studní apod. Odběr se provádí za účelem analýzy odebraných vzorků v souladu s požadavky platné legislativy (v případě požadavku zákazníka jsou výsledky analýzy předány do informačního systému PIVO) nebo dle specifických požadavků zákazníka.

Vzorkujeme:

  • vodu z vodovodů a studní,
  • teplou vodu,
  • surovou vodu,
  • vodu ke koupání, vodu upravenou před vstupem do bazénu,
  • zdroje pro letní koupaliště
  • povrchovou vodu