Vážení zákazníci, vítáme Vás na stránkách firmy Hygienická laboratoř, s.r.o. v Hodoníně.
Naším cílem je poskytovat služby na vysoké úrovni, protože jsme si vědomi, že kvalita poskytovaných služeb se odráží na spokojenosti našeho zákazníka. Služby Vám poskytují pracovníci, kteří mají dlouholetou praxi v oboru a neustále se snaží o zvyšování své odborné způsobilosti.

                                                                   Na spolupráci s Vámi se těší
                                                                                                                                            pracovníci firmy Hygienická laboratoř, s.r.o.

 

____________________________________

Hygienická laboratoř, s.r.o., Hodonín
Plucárna 3560/1
695 01 Hodonín
Tel.: 518 323 647
hyg.lab@gmail.com


Ing. František Koplík
+420 606 550 094 
koplik.lab@gmail.com

Ing. Jana Ištvánková
+420 724 123 094  
istvankova.lab@gmail.com

Ing. Eva Neugebauerová
+420 606 226 683 
neugebauerova.lab@gmail.com