měření chemických škodlivin

Chemické látky v pracovním prostředí mohou mít dráždivé účinky, mohou vyvolávat alergické reakce a při dlouhodobém působení může expozice chemickým látkám způsobit i vážné zdravotní komplikace pracovníka. Zdrojem chemických škodlivin mohou být např. svářecí a pájecí práce, lakýrnické práce, odmašťování, lepení apod.

Měření obvykle slouží jako podklad pro zpracování kategorizace prací, pro potřeby orgánu ochrany veřejného zdraví, zákazník si může měřením také ověřit parametry instalované technologie.

Nabízíme Vám:

stanovení chemických látek výpočtem z naměřených hodnot,

orientační měření koncentrace chemických škodlivin detekčními trubicemi,

vzorkování pevného a kapalného aerosolu pro stanovení chemických látek,

vzorkování plynů a par pro stanovení chemických látek.

Máte další dotazy nebo chcete nabídku na míru?