O nás

Hygienická laboratoř, s.r.o. vznikla v roce 2008. V témže roce získala firma akreditaci u Českého institutu pro akreditaci na část činností, které provádí (viz Osvědčení o akreditaci a přílohy).

Činnost Hygienické laboratoře, s.r.o. je zaměřena na měření fyzikálních faktorů v pracovním a komunálním prostředí (hluk, mikroklimatické parametry, umělé osvětlení, chemické škodliviny), odběry vzorků pevného aerosolu a chemických škodlivin v pracovním prostředí a odběry vzorků vod. Dále se firma  zabývá zpracováním akustických studií a dalšími poradenskými službami.

Všechny zkoušky/vzorkování jsou realizovány na měřicích prostředcích, které jsou ve vlastnictví zkušební laboratoře. Tyto měřicí prostředky jsou zahrnuty do metrologického konfirmačního systému (mezikalibrační kontroly, údržba, opravy, servis, kalibrace (ověření), justování, plombování, značení štítky apod.).

K výpočtům jsou využívány komerčně dodávané programy (např. výpočetní program Hluk+, výpočetní program NEPrůzvučnost 2010 apod.).

Akreditované činnosti jsou předmětem pravidelného dozoru národního akreditačního orgánu. Hygienická laboratoř, s.r.o. se v rámci zajišťování kvality zkoušení pravidelně účastní programů zkoušení způsobilosti, provádí interní audity, využívá preventivních prvků apod.

Naši pracovníci mají dlouholetou praxi v oboru, své znalosti se snaží neustále rozšiřovat pomocí účasti v externích vzdělávacích programech i samostudiem nových trendů v oboru, legislativě apod.

Našimi zákazníky jsou živnostníci,  nadnárodní společnosti, projekční kanceláře, obce, města, státní instituce i soukromé subjekty. Se zákazníky se snažíme spolupracovat tak, aby u nás byli vždy spokojeni. Jsme rádi, že mnozí využívají našich služeb již několik let, tato důvěra nás velmi těší a zavazuje nás k neustálému zvyšování kvality nabízených služeb.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.