o nás

Hygienická laboratoř, s.r.o. vznikla již v roce 2008, v tomto roce také firma získala akreditaci u Českého institutu pro akreditaci pro část nabízených služeb (viz Příloha osvědčení o akreditaci).

Vedení zkušební laboratoře klade důraz na to, aby veškeré akreditované činnosti prováděné zkušební laboratoří byly neustále v souladu s požadavky systému managementu a s normou ČSN EN ISO/IEC 17025. Prostředkem k uskutečnění této politiky je mimo jiné vyhledávání možných rizik, jejich hodnocení, hledání cest k jejich minimalizaci, vyhledávání příležitostí k zefektivnění a neustálému zlepšování systému managementu na všech úrovních.

Všichni naši pracovníci mají dlouholetou praxi v oboru a své znalosti pravidelně rozšiřují nejen díky vzdělávacím programům a školením, ale také samostudiem a zájmem o nové trendy v oboru.

Našimi zákazníky jsou živnostníci, soukromé subjekty, nadnárodní společnosti, projekční kanceláře, obce, města, státní instituce. Vždy se snažíme o to, aby byl zákazník s naší prací 100% spokojen. Naší snahou je nabídnout zákazníkovi komplexní službu, budeme Vám také nápomocni při jednání s pracovníky státní správy a hledání optimálního stavebního řešení.


V rámci našich služeb se zaměřujeme především na:

zpracování akustických studií,

měření fyzikálních faktorů v pracovním i komunálním prostředí 
(hluk, mikroklima, prach a chemické škodliviny),

odběry vzorků pracovního ovzduší.


Jsme rádi, že spousta zákazníků využívá našich služeb již mnoho let. Tato důvěra nás velmi těší, ale také nás zavazuje k neustálému zvyšování kvality nabízených služeb.
Velmi proto oceníme, pokud zpětně ohodnotíte námi poskytované služby.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Ing. František Koplík 

+420 606 550 094
koplik.lab@gmail.com

Ing. Eva Neugebauerová

+420 606 226 683
neugebauerova.lab@gmail.com