měření prašnosti

Prach v pracovním prostředí může mít dráždivé účinky, může vyvolávat alergické reakce, při dlouhodobém působení může expozice prachu způsobit i vážné zdravotní komplikace pracovníka.

Zdrojem pevného aerosolu v pracovním prostředí jsou např. práce spojené s obráběním materiálu, jeho obrušováním, lakýrnické práce, sváření, manipulace se sypkým materiálem apod.

Měření obvykle slouží jako podklad pro zpracování kategorizace prací, pro potřeby orgánu ochrany veřejného zdraví, zákazník si může měřením také ověřit parametry instalované technologie.


Nabízíme Vám:

stanovení koncentrace prachu gravimetricky v pracovním prostředí,

vzorkování pevného a kapalného aerosolu v pracovním ovzduší.

Máte další dotazy nebo chcete nabídku na míru?