měření hluku

Hluk může obtěžovat, může však působit i na zdraví člověka. Hluk může ovlivňovat vegetativní a nervový systém, metabolismus, vnitřní sekreci, motoriku, výkonnost, ale i sociální chování člověka, přičemž účinnější jsou zvuky silnější, přerušované, s tónovými složkami, impulzy nebo rázy.
Profesionální nedoslýchavost souvisí s intenzitou, frekvenčním složením a dobou působení zvuku na sluchový orgán.

Měření hluku obvykle slouží jako podklad při rozhodování orgánu ochrany veřejného zdraví, stavebního úřadu, drážního úřadu, jako podklad pro zpracování kategorizace prací či podklad ke kolaudaci stavby.

Nabízíme Vám:

měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T a ostatních hlukových deskriptorů charakterizující měřený hluk ve venkovním prostoru, chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb
(posouzení hluku z provozu průmyslových areálů, provozoven, vzduchotechnických systémů, tepelných čerpadel, restaurací, diskoték, železniční a silniční dopravy apod.),

měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T a ostatních hlukových deskriptorů charakterizující měřený hluk v chráněném vnitřním prostoru stavby,

stanovení maximální hladiny akustického tlaku A LAmax v chráněném vnitřním prostoru stavby
(posouzení hluku z provozu výtahů, výměníkových stanic, sousední provozovny, silniční nebo železniční dopravy apod.),

stanovení ekvivalentní hladiny akustického tlaku a ostatních hlukových deskriptorů charakterizující měřený hluk v pracovním prostředí na pracovních místech pro stanovení expozice hluku.Výsledky měření hluku vyhodnotíme v souladu s platnou legislativou.

Máte další dotazy nebo chcete nabídku na míru?