Služby                                                                        

Hygienická laboratoř, s.r.o. provádí měření a stanovení hluku, osvětlení, mikroklimatických parametrů a chemických látek v pracovním a mimopracovním prostředí, samostatné vzorkování vod a ovzduší, stanovení chemických látek v pracovním ovzduší, analýzy vody při vzorkování.

Dále se firma se zabývá zpracováním akustických studií, prováděním dopravního průzkumu apod. Tyto služby nejsou předmětem akreditace zkušební laboratoře.

Akreditované služby
 • Měření hluku v pracovním prostředí

 • Stanovení hladin hluku v mimopracovním prostředí 

 • Stanovení koncentrace pevného aerosolu gravimetricky

 • Měření mikroklimatických parametrů (teplota, rychlost proudění, relativní vlhkost, atmosférický tlak)

 • Stanovení parametrů umělého osvětlení

 • Orientační měření koncentrace chemických škodlivin detekčními trubicemi NOx, CO, CO2, O3, NH3, SO2

 • Stanovení koncentrace chemických látek z naměřených hodnot

 • Vzorkování plynů a par pro stanovení chemických látek

 • Vzorkování pevného a kapalného aerosolu pro stanovení chemických látek

 

Poradenské služby

 • Zpracování akustických studií

 • Výpočet neprůzvučnosti staveb

 • Dopravní průzkum