naše služby

Hygienická laboratoř, s.r.o. provádí měření a stanovení hluku, prachu, mikroklimatických parametrů a chemických látek v pracovním a mimopracovním prostředí, samostatné vzorkování pracovního ovzduší.

Dále se firma se zabývá zpracováním akustických studií, prováděním dopravního průzkumu apod. Tyto služby nejsou předmětem akreditace zkušební laboratoře.


Poradenské služby
Zpracování akustických studií
Výpočet neprůzvučnosti staveb
Dopravní průzkum

Akreditované služby 
Měření hluku v pracovním prostředí
Stanovení hladin hluku v mimopracovním prostředí
Stanovení koncentrace prachu gravimetricky
Měření mikroklimatických parametrů (teplota, rychlost proudění, relativní vlhkost, atmosférický tlak)
Orientační měření koncentrace chemických škodlivin detekčními trubicemi NOx, CO, CO2, O3, NH3, SO2
Stanovení koncentrace chemických látek z naměřených hodnot
Vzorkování pracovního ovzduší na pevný sorbent

Cenovou nabídku zpracujeme na základě Vaší poptávky, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. 

Máte další dotazy nebo chcete nabídku na míru?