naše služby

Hygienická laboratoř, s.r.o. provádí měření a stanovení hluku, osvětlení, mikroklimatických parametrů a chemických látek v pracovním a mimopracovním prostředí, samostatné vzorkování vod a ovzduší, stanovení chemických látek v pracovním ovzduší, analýzy vody při vzorkování.

Dále se firma se zabývá zpracováním akustických studií, prováděním dopravního průzkumu apod. Tyto služby nejsou předmětem akreditace zkušební laboratoře.


Poradenské služby
Zpracování akustických studií
Výpočet neprůzvučnosti staveb
Dopravní průzkum

Akreditované služby 
Měření hluku v pracovním prostředí
Stanovení hladin hluku v mimopracovním prostředí
Stanovení koncentrace pevného aerosolu gravimetricky
Měření mikroklimatických parametrů (teplota, rychlost proudění, relativní vlhkost, atmosférický tlak)
Stanovení parametrů umělého osvětlení
Orientační měření koncentrace chemických škodlivin detekčními trubicemi NOx, CO, CO2, O3, NH3, SO2
Stanovení koncentrace chemických látek z naměřených hodnot
Vzorkování plynů a par pro stanovení chemických látek
Vzorkování pevného a kapalného aerosolu pro stanovení chemických látek

Cenovou nabídku zpracujeme na základě Vaší poptávky, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. 

Máte další dotazy nebo chcete nabídku na míru?